Notícies de Tarragona

El Pla Parcial Urbanístic 24, la Budellera, fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 22 de setembre de 2016, i sotmès a informació pública amb la publicació al BOPT núm. 200, de 20 d’octubre de 2016 de l’acord.

La CUP de Tarragona denuncia que es vendran terrenys públics per pagar indemnitzacions als propietaris de la Font dels Lleons. Des de la Candidatura es denuncia que la Generalitat ha “renyat” el Consistori perquè no justifica que uns terrenys d’ús públic es converteixin ara en terrenys susceptibles de ser venuts o permutats.

La CUP de Tarragona ha fet públic el seu posicionament respecte als pressupostos municipals de Tarragona pel 2017.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular s’han presentat al·legacions al Pla Parcial Urbanístic 24, la Budallera, un projecte que, un cop desplegat, promourà edificacions molt agressives amb el territori, que se’n veurà afectat, i que comportarà la destrucció massiva de la massa forestal que envolta la ciutat de Tarragona, contravenint el principi de desenvolupament urbanístic sostenible.

La CUP de Tarragona demana les dimissions de l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros i de Begoña Floría arran de les noves informacions derivades de la peça separada número 1 del cas Inipro, denunciat al 2013 per la CUP.

Davant de l’aixecament parcial del secret de sumari del cas Inipro, i davant de les investigacions policials en curs, la CUP de Tarragona volem manifestar que:

Ara per ara, des de la CUP estem examinant la documentació i, un cop haguem pogut accedir a la peça, celebrarem una roda de premsa més detallada.

Pàgines