PRESSUPOSTOS MUNICIPALS (4): la ciutat no és una prioritat

El passat ple del 9 d’octubre de 2017, des de la CUP vam proposar al govern dur a terme una diagnosi de les mancances en matèria d’intervencions urbanístiques que tenim arreu de la ciutat i, a partir d’aquesta, discernir quines havien de ser les intervencions prioritàries per millorar la qualitat de vida dels tarragonins i les tarragonines que viuen al centre, a Llevant, a Ponent o al nord de la ciutat. Malauradament, no van acceptar la nostra proposta. 

En aquest 2018, de les inversions previstes per fer als barris ja veurem quina quantitat s’hi acabarà destinant i per a què servirà, ja que estan supeditades a la venda de patrimoni. Parlem d’1M€ pressupostats (per cert, poc més del que es destinarà a remodelar l’estadi del Nàstic). Tenim molts racons de la nostra ciutat que requereixen inversions urgents, ajudes per a la rehabilitació d’edificis a les àrees amb majors necessitats, recuperació de zones verdes, habilitació de carrils bici... Mesures totes elles que ens permetrien fer front a la segregació urbanística i facilitarien la cohesió de la ciutat, física i social.

En quant a les Grans Runes, segueixen essent una de les principals problemàtiques de la ciutat, i els membres del govern no només no donen senyals de voler fer-hi front, sinó que a més es permeten el luxe d’evitar les solucions. Podem parlar de la Tabacalera, un espai que s’entesten en mantenir segrestat en comptes de permetre que hi floreixin projectes a mans de les entitats. És curiós que es tingui molta facilitat per a fer cessions d’ús en algunes ocasions però en d’altres no. I, per si això no fos poc, han deixat que l’Ajuntament perdi 3M€ de la Generalitat que s’havien de destinar a la recuperació de Ca l’Agapito, que s’havia de destinar a usos socials cívics i culturals. És cert que han pressupostat 500.000€ per a l’edifici del Banc d’Espanya però ja veurem què és el que s’acaba fent, perquè tot apunta a que passi exactament el mateix que aquest 2017: no res. Per cert, recordem que cada any paguem 504.000€ de lloguer de l’edifici de la Rambla... potser si destinéssim recursos a rehabilitar espais de propietat municipal, a la llarga, ens sortiria força més a compte.

Al final, tot és qüestió de prioritats. Si mirem les inversions que suposadament es duran a terme a la ciutat, veiem la partida més elevada és la destinada a aconseguir la Font dels Lleons per 1,9M€. No posem en dubte el seu interès, però ens fa preguntar-nos quines són les prioritats del govern de Ballesteros en relació a totes les inversions. En l’hipotètic cas que obtinguem una quarta part de les previsions d’ingressos per venda de patrimoni, seria en aquesta partida que es destinarien els diners? Des de la CUP tenim el convenciment que hauria de ser la darrera, en el millor dels casos, i ens preocupa la obstinació que hi tenen, en comparació amb la desídia que mostren vers la majoria de mancances que presenten el conjunt de barris de la ciutat.