La CUP volem que es municipalitzi el Servei d'Atenció Domiciliària

En vista a la diada del 8 de març, la CUP reivindiquem la dignificació dels sectors laborals més feminitzats. Aquells llocs de treball relacionats amb les tasques de cures, majoritàriament ocupats per les dones, solen tenir un alt grau de precarització i és per això que reclamem mesures que ajudin a revertir aquesta situació.

En aquest sentit, tal com ja vam proposar en el passat Consell Rector de l’IMSST, la CUP de Tarragona emplacem la responsable de Serveis Socials, la consellera Ana Santos, que estudiï les possibilitats d'internalitzar el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), en mans de la Fundació Santa Tecla. En el mateix Consell Rector ja ens vam oposar a la pròrroga d'aquest contracte fins el proper octubre de 2019 i sol·licitar que “abans d'aprovar una segona pròrroga del contracte, ara que hi ha temps suficient per davant, s'estudiï la possibilitat de municipalitzar el servei tal i com es va fer amb les llars d’infants l’any passat”.

El SAD és un servei importantíssim especialment ara que la població està cada cop més envellida i, per tant, la base d’usuaris i usuàries es troba en constant creixement a causa de l'entrada massiva al sistema del Grau I de dependències. En coherència amb aquesta realitat, vam facilitar l’aprovació de l’increment del 10% de la quantia del contracte amb una abstenció, sense renunciar a l’aposta per la municipalització del servei.

La gestió directa dels serveis és una reivindicació que la CUP sempre hem mantingut, ja que aquesta permet acabar amb la precarietat laboral, la qual no es pot controlar quan el servei és privatitzat, i en permet una major fiscalització i, per tant, una millora qualitativa de la prestació dels serveis. Internalitzant el SAD i gestionant-lo directament des de l’Ajuntament de Tarragona, es possibilitaria la millora del servei i de les condicions de les treballadores en la línia de dignificar i protegir els sectors de les cures.

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Tarragona, Països Catalans, 12 de febrer de 2018