LA CUP EXIGIM QUE S'ELABORI D'UNA VEGADA PER TOTES EL REGLAMENT MUNICIPAL DE LA DEIXALLERIA

El dia 22 d’abril de 2016 es va aprovar per unanimitat en Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona la moció presentada pel grup de tuitaires #TgnTTque posava sobre la taula l’escàndol dels abocadors il·legals i la necessitat de millora de la gestió de la deixalleria. Tal i com explicava el text de l’exposició, gràcies a la denúncia ciutadana a través de les xarxes socials es van anar destapant tota una sèrie d’abocadors “repartits per tota la geografia del terme municipal”, els quals causaven un alt risc d’incendi i un perill real per a la població i per al medi ambient.

També apuntava al “mal funcionament” de la deixalleria municipal com a possible causant de l’aparició d’aquests abocadors il·legals, denunciant que no existia una regulació que justifiqués els impediments que es posava als usuaris, com per exemple que “no permetin dipositar tota la runa generada per una obra tot i tenir la llicència d’obra menor”. La gestió de la deixalleria, a càrrec de Fomento de Construcciones y Contratas pel contracte de concessió administrativa de recollida de residus, no estava subjecta a cap protocol de funcionament que donés resposta a les necessitats dels usuaris. Amb l’aprovació de la moció es va acordar que, per tal de posar-hi solució, l’Ajuntament elaboraria el reglament de la deixalleria “en el termini màxim de tres mesos”.

Amb els tempos als quals ens tenen acostumades, al maig de 2017 (un any i un mes després) hi va haver la primera convocatòria de la Comissió d’Estudi per a l’elaboració del Reglament de la Deixalleria Municipal en el qual es va presentar la proposta del “Reglament d’ús del servei municipal de deixalleria de Tarragona”. Es van donar 10 dies per fer les esmenes al document, durant els quals la CUP vam fer arribar les nostres aportacions, i a partir de llavors no n’havíem tingut més notícia.

Avui hem portat la qüestió al CIS de Sostenibilitat, Medi Ambient, Neteja, Joventut i Cooperació i hem preguntat per l’estat de l’elaboració del reglament, que hauria d’haver estat enllestit al juliol de 2016, sense poder obtenir resposta.

Des de la CUP de Tarragona denunciem la desídia del govern de l’Ajuntament respecte la necessitat de regular la deixalleria municipal i fer front a la problemàtica dels abocadors il·legals. Un cop més, s’evidencia que no s’esforcen per collar Fomento de Construcciones y Contratas per a que faci la feina que li toca mentre que li asseguren cada any més de 20M€ dels pressupostos municipals, una de les partides mes elevades i menys transparents. 

Per tot plegat, la CUP exigim que es reprengui la feina, s’elabori i s’aprovi, d’una vegada per totes, un reglament municipal de la deixalleria que faciliti la gestió dels residus, elimini les traves injustificades que denunciava la moció i, així, es redueixi la quantitat d’abocadors il·legals.

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Tarragona, Països Catalans, 18 de gener de 2018