LA CUP DEMANA EXPLICACIONS SOBRE EL CANVI EN LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA

El passat 21 de novembre els i les treballadores de l’Ajuntament de Tarragona van rebre un comunicat intern de l’Àrea de Serveis Centrals en el qual se’ls informava que, a partir d’ara, els tràmits penjats al portal eTràmits hauran de ser tots ells traduïts al castellà per part de les persones que en tinguin competència. Aquesta notícia s’ha publicat avui en diversos mitjans arran d’una nota de premsa que ha fet pública el Grup Municipal de Ciutadans, en la qual s’atribuïen haver “aconseguit que l’equip de govern local rectifiqui i afegeixi el castellà al portal web de serveis centrals de tràmits de l’Ajuntament”.

La primera qüestió que sorgeix arran d’aquestes informacions fa referència a la motivació d’aquest canvi de política que, segons informa el mateix comunicat, “es deu al nombre de peticions rebudes demanant la traducció al castellà del portal eTràmits”. Ens preguntem quin deu ser aquest nombre i si realment és tan significatiu com per a que el personal corresponent hagi de treballar per duplicat de manera sistemàtica. Fins ara i segons s’especificava al Reglament per a l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Tarragona, totes les tramitacions, comunicacions i notificacions s’han hagut de fer en català i, si l’interessat “ho sol•licita formalment”, també “en la llengua oficial que triï”. Tan sols contempla acompanyar amb traduccions al castellà sistemàticament en les “comunicacions i notificacions dirigides a persones residents fora de l’àmbit lingüístic català”.

El Reglament, aprovat pel Ple de l’Ajuntament l’any 1992, també especifica que una proposta de modificació ha de ser aprovada pel mateix òrgan. Sorprèn, doncs, com no s’ha informat els consellers i les conselleres d’aquest canvi ni, no cal dir-ho, se’ls ha donat l’ocasió de votar-lo. Tot plegat, i sumat a la conjuntura nacional actual, sembla posar de manifest intencionalitat política, especialment després que Ciutadans s’hagin felicitat a si mateixos per haver aconseguit “la implementació del bilingüisme” que, com han recordat, és “una mesura que han defensat amb fermesa des que [van entrar] en el Consistori el 2015”. Per últim, també sorprèn la bona sintonia que hi ha entre les demandes de Ciutadans amb les accions del govern a menys d’un mes del Ple de pressupostos.

Des de la CUP lamentem que es cerquin problemes o no n’hi ha i es busqui treure un rèdit electoralista d’accions que a qui realment afecten és a les persones treballadores de la casa. Exigim explicacions de les motivacions i el procediment reals d’aquest canvi en la política lingüística de l’Ajuntament de Tarragona i reivindiquem l’ús de la llengua catalana en l’àmbit oficial, que ha permès normalitzar una situació anòmala fruit de la imposició del castellà en els temps de la dictadura franquista com va ser fet de no poder emprar la llengua del país amb la pròpia administració. 

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Tarragona, Països Catalans, 28 de novembre de 2017