La CUP de Tarragona vol conèixer l’estat de la retirada de les plaques franquistes dels edificis de la ciutat

En data de 27 d’abril de 2017, es va aprovar en Consell Plenari a l’Ajuntament de Tarragona la moció presentada pel Grup Municipal de la CUP i assumida per la resta de grups que, basant-se en l’argumentari del col·lectiu “Acaba amb la placa”, promovia la retirada de símbols franquistes dels edificis de la ciutat. Es van acordar una sèrie de mesures que permetessin donar compliment a la Llei 52/2007, coneguda com Llei de la memòria històrica, que responsabilitza les administracions públiques de retirar la simbologia feixista d’aquells espais on tinguin competència.

 

Aquestes mesures eren, per una banda, revisar el cens elaborat pel Memorial Democràtic per tal de detectar símbols no inventariats a la ciutat, i per l’altra emprendre accions per a que les persones propietàries dels edificis amb presència dels símbols esmentats els retiressin abans de l’1 d’abril de 2018, comunicant-los els motius legals i històrics i advertint-los de les possibles sancions i, en cas que no s’arribessin a efectuar les retirades, actuant d’ofici passat el termini informatiu.

 

A dos mesos exactes perquè finalitzi el termini acordat, la CUP de Tarragona expressa que “no hem rebut cap notícia de si s’estan duent a terme aquestes mesures”. Afirmen que “se segueixen veient plaques i altres tipus de símbols franquistes pels carrers de la ciutat”, i és per això que en el proper Consell Plenari del 22 de febrer preguntaran al govern de l’Ajuntament per l’estat d’aquesta qüestió.

 

La formació anticapitalista afirma que “en cas que no s’estiguin complint els acords i no s’estigui actuant d’ofici per retirar la simbologia franquista, no pensem quedar-nos de braços creuats”. Consideren que “en una societat amb una democràcia sana, no es pot permetre que el feixisme sigui present als carrers”, és per això que “prendrem la iniciativa de retirar totes aquelles les plaques que encara quedin a partir de l’1 d’abril, amb totes aquelles persones i col·lectius que vulguin sumar-s’hi”.

 

 

 

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)

Tarragona, Països Catalans, 1 de febrer de 2018