Documents

Moció conjunta per ampliar termini convocatòria Comissions Informatives (Plenari 23 octubre 2015)

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE TARRAGONA (CUP) DE SUPORT PER EXIGIR UNA NOVA LLEI REGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE QUE COBREIXI LES MESURES DE MÍNIMS PER A FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL, ELABORADA PER LA PAH 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) DE TARRAGONA DEMANANT LA RETIRADA IMMEDIATA DE LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE TARRAGONA (CUP) RELATIVA A LA IMPLEMENTACIÓ A TARRAGONA DEL MECANISME DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE TARRAGONA (CUP) RELATIVA A LA DECLARACIÓ DE TARRAGONA COM A  CIUTAT INSUBMISA A LA LLEI WERT

Pàgines